Poslání

Botanická zahrada v Liberci s úctou pečuje o vzácné a ohrožené druhy rostlin. Snaží se otevírat veřejnosti fascinující svět rostlin a představovat jí kouzla, jimiž rostliny oplývají. Navazuje na bohatý odkaz zahradnictví tím, že se s láskou stará o historické kultivary a starobylé bonsaje. Vypráví příběhy a životní osudy jejich tvůrců.

Zároveň intenzivně provádí odborné studie rostlin, rozšiřuje znalosti o nich a aktivně přispívá k ochraně ohrožených druhů. Je hrdým partnerem pro další instituce věnující se vědeckému výzkumu. Vedle péče o rostliny se věnuje také sladkovodní a mořské akvaristice.

Její závazek vůči veřejnosti zahrnuje také edukaci všech generací laické veřejnosti. Skrze interaktivní vzdělávací programy a expozice aktivně zapojuje návštěvníky. Nechává je zažít rostlinný svět všemi smysly. Cíleně oslovuje mladou generaci s nadějí, že v ní vzbudí lásku k rostlinám a přivede tak nové nadšence, kteří se budou věnovat této problematice i profesně.

Botanická zahrada v Liberci není pouze centrem výzkumu a vzdělávání. Je to také místo harmonického odpočinku v nádherném prostředí, které motivuje veřejnost se zastavit a vnímat prostor kolem sebe všemi smysly.

Jak se k nám dostanete

MHD

tramvaj č. 2 nebo č. 3 směr Lidové sady, zastávka Botanická zahrada

Od tramvajové zastávky Vás čeká ještě 7 minut chůze k hlavnímu vchodu do zahrady.

PARKOVÁNÍ

Nejbližší parkoviště se nachází v ulici Purkyňova. Nejedná se o hlídané parkoviště.
Parkování je zpoplatněno dle městského tarifu C.