Historie

Botanická zahrada byla v Liberci založena v roce 1876 z iniciativy Spolku přátel přírody (Verein der Naturfreunde). Ti začali v místě, kde se dnes nachází Severočeské muzeum, vysazovat stromy a keře.

A právě kvůli výstavbě již zmíněného muzea musela být původní botanická zahrada, po 15 letech svého působení, přestěhována do nového areálu. Některé z dřevin však na svém místě zůstaly, a proto má dnes Severočeské muzeum ve svém parku tak rozmanitou skladbu.

Veřejnosti byl nový areál botanické zahrady otevřen 5. září 1895. Botanická zahrada v Liberci se tak stala nejstarší botanickou zahradou v České republice.

Během I. i II. světové války zahrada plnila spíše zásobovací funkci, protože se zde pěstovala zelenina pro obyvatele města.

Až po roce 1945 se z lepšího městského zahradnictví stává vědecká instituce. Velkou zásluhu na této proměně má tehdejší ředitel Pavel Smrž, který svým nadšením a organizačními schopnosti dokázal zahradu proměnit v uznávané kulturní zařízení. Díky výměně semen rostlin s ostatními botanickými zahradami nejen z Evropy, ale i ze zámoří, byl významně obohacen druhový sortiment sbírek.

Velký botanický úspěch se dostavil v roce 1956, kdy v Liberci a zároveň v celém Československu poprvé vykvetl největší leknín světa – Viktorie královská (Victoria amazonica).

Další prvenství získala zahrada díky vybudování největšího sladkovodního akvária, které v tehdejším Československu nemělo obdoby. V roce 1965 se zahrada stala první institucí, která veřejnosti prezentovala mořská akvária. V roce 1993 byla původní akvária zrušena, aby uvolnila místo novému komplexu sladkovodních i mořských akvárií. 

V 80. letech 20. století nastoupil do zahrady erudovaný botanik RNDr. Miloslav Studnička, CSc. který v zahradě postupně vybudoval unikátní sbírku a první veřejně přístupnou expozici masožravých rostlin. Liberecká botanická zahrada stále patří mezi špičku v jejich pěstování.


V roce 1990 se Dr. Studnička stal ředitelem zahrady a po 32 let svého působení ji s týmem architektů a zahradníků přebudoval do současné podoby. 

V první polovině roku 1996 začala probíhat rozsáhlá rekonstrukce botanické zahrady. Do roku 2000 byl postupně vystavěn komplex devíti skleníků dle
plánů architekta Ing. Pavla Vaněčka, které tvoří jeden celek a svým půdorysem připomínají krystalickou drúzu nebo shluk rostlinných buněk. I přes to, že skleníky tvoří celek, je každý řešen jinak. Jednotlivé pavilony zavedou návštěvníky do rozmanitých prostředí tropů a subtropů celého světa. 

V roce 2014 k původnímu skleníkovému komplexu přibyl další specializovaný pavilon věnovaný lotosům a tropickým leknínům jako jsou
viktorie nebo euryale vzdorná (Euryale ferox).


V roce 2022 se stal zřizovatelem botanické zahrady Liberecký kraj. V roce 2023 se stal novým ředitelem Botanické zahrady Liberec–LK Bc. Václav Lenk. Jeho cílem je udržet vysoký standard a renomé botanické zahrady, zlepšit zázemí pro návštěvníky a pomocí interaktivních programů přiblížit fascinující svět rostlin co nejširší veřejnosti.

Ředitelé
Pavel Smrž (1954-1970)
Vladislav Štěpánek (1970-1986)
Vladislav Daněk (1986-1990)
RNDr. Miloslav Studnička, CSc. (1990-2022)
Bc. Václav Lenk (2023 – současnost)

Zdroj informací: KARPAŠ, Roman. Kniha o Liberci. 2., dopl. a rozš. vyd. Liberec: Dialog, 2004. ISBN 80-86761-13-4.

Jak se k nám dostanete

MHD

tramvaj č. 2 nebo č. 3 směr Lidové sady, zastávka Botanická zahrada

Od tramvajové zastávky Vás čeká ještě 7 minut chůze k hlavnímu vchodu do zahrady.

PARKOVÁNÍ

Nejbližší parkoviště se nachází v ulici Purkyňova. Nejedná se o hlídané parkoviště.
Parkování je zpoplatněno dle městského tarifu C.